เกรดแม่เหล็ก : แม่เหล็กแรงสูง เกรด N52 ?

บริษัท เหล็กดูด จำกัด ยกเลิก ไม่โฆษณา ค่าเกรดแม่เหล็ก เช่น N35 N42 N52


 • บ่อยครั้ง ทางบริษัท ได้รับสอบถามจากลูกค้ามาว่า มีแม่เหล็ก เกรด N52 ไหม ?
 • ต้องตอบตามตรงครับ ว่าไม่สามารถตอบได้ครับ
 • เนื่องจาก จากประสบการณ์ขายแม่เหล็กมากว่า 7 ปี ทางผู้เขียน ยังไม่พบเครื่องมือวัดที่สามารถวัดเป็นค่าเกรด เช่น N35 N42 N52 ได้
 • ทางบริษัท เหล็กดูด จำกัด ได้ยกเลิกการโฆษณา ค่าเกรด เช่น N35 N42 N52 แล้วครับ
 • สาเหตุก็คือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ถามทางบริษัทว่า วัดค่าเกรดยังไง ทางบริษัท ก็ไม่สามารถตอบลูกค้าได้นั่นเอง จะกลายเป็น โฆษณาเกินจริงได้ครับ

 • แล้วทำไมในตลาดถึงมีการระบุค่าเกรด ได้?
 • ลูกค้าก็อาจจะลองถามทางผู้ขายดูว่า วัดค่าเกรดได้ยังไงบ้าง
 • ถ้าทางผู้ขายตอบว่า เป็นค่าจากโรงงาน

 • ทางผู้เขียนก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ปกติเวลาสั่งผลิตแม่เหล็ก ก็มีการระบุค่าเกรด ให้กับโรงงานครับ
 • แต่เมื่อสินค้ามา ทำการทดสอบแรงดึงหลุด ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเอง พบว่าสินค้าแต่ละล็อต แม้จะสั่งค่าเกรดเดียวกัน แต่แรงดูดที่วัดได้ มักจะไม่เท่ากัน
 • บางครั้ง สั่งผลิตเกรดต่ำ แต่ได้แม่เหล็กคุณภาพ เทียบเท่า แม่เหล็กคุณภาพเกรดสูง

 • ตัวอย่างแม่เหล็กที่เกรดต่างกัน (เปรียบเทียบจากค่าแรงดูด)