Gauss ค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก

Showing 1–20 of 120 results


 • แม่เหล็กแรงดูด 4,500Gauss มีไหม ?

  • คำตอบคือ ไม่มีครับ
  • สิ่งที่ลูกค้าหลายท่านเข้าใจผิด คือ ค่าเกาส์ ไม่ใช่ค่าแรงดูด ครับ
  • ตามภาพตัวอย่างด้านบน 5mm x 3mm ค่าเกาส์สูงกว่า 12mm x 3mm
  • แต่ค่าแรงดูด 5mm x 3mm น้อยกว่า 12mm x 3mm ประมาณ 3 เท่า ครับ
 • ทำไมนิยมใช้ค่าเกาส์ แทน ค่าแรงดูด?

  • สาเหตุหลักที่นิยมใช้ค่าเกาส์บอกค่าแม่เหล็กเนื่องจากวัดค่าได้ง่าย ด้วยเครื่องมือวัด โดยการแตะที่ผิวแม่เหล็กก็ทราบค่า
  • แต่การทดสอบหาค่าแรงดูด มีความยุ่งยากกว่าตรงที่ต้องหาวิธีจับยึดแม่เหล็กที่ได้ศูนย์กลาง และทดสอบหาค่าแรงดูดครับ

คลิปตัวอย่างวิธีการทดสอบหาค่าเกาส์

จากวิดีโอทดสอบ จะเห็นว่าแต่ละจุด ค่า Gauss จะไม่เท่ากัน
ทางบริษัท จะเลือกค่าเกาส์สูงสุดมาใช้ในการโฆษณา นั่นเองครับ

คลิปตัวอย่างวิธีการทดสอบหาค่าแรงดูด

จากวิดีโอทดสอบค่าแรงดูด จะเห็นว่า มีความยุ่งยากกว่า การทดสอบค่า Gauss
เช่น ต้องทำบล็อคสำหรับจับยึดแม่เหล็ก ซึ่งรูปแบบนี้ บริษัท เหล็กดูด จำกัด ได้ทำการพัฒนา หาวิธีการในการทดสอบคุณภาพแม่เหล็กครับ

ลูกค้า เลือกแม่เหล็กจากค่าเกาส์ สูงไปต่ำ ที่รายการสินค้าด้านล่างได้เลยครับ

สินค้าหมดแล้ว