LDPF3s_ค่าแรงดูดแนะนำ

Showing 1–20 of 117 results

  • LDPF3s คือค่าแนะนำเบื้องต้น สำหรับการเลือกใช้งานแม่เหล็ก แบบดูดติดกับเหล็ก ในแนวตรง
  • ตัวอย่าง 1.000Kgf คือค่าแรงที่สามารถรับน้ำหนัก โดยที่แม่เหล็กดูดติดกับเหล็กในแนวตรงแบบนิ่งๆ โดยไม่มีอะไรกั้นกลาง ประมาณ 980 กรัม