Pot_Magnet

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

  • Pot Magnet คือแม่เหล็กแรงสูง ที่ฝังในกรอบเหล็ก ซึ่งมีจุดเด่นคือ แม่เหล็กแตกยากขึ้น เมื่อดูดกระทบกัน และ กรอบเหล็กช่วยให้แม่เหล็กมีแรงดูดสูงขึ้น
  • ทางบริษัท ขายสินค้าเป็นคู่ คือ มีทั้งแบบ ขั้วเหนือ(N) และ ขั้วใต้(S) ที่ด้านหน้าแม่เหล็ก สาเหตุคือ แม่เหล็กจะดูดกันกรณีที่ แม่เหล็กขั้วต่างกัน ถ้าขั้วเหมือนกัน หันเข้าหากัน จะผลักกัน
  • แต่กรณีนำไปใช้ดูดกับเหล็ก สามารถดูดได้ทั้งสองขั้วครับ