ค่าเกาส์ Gauss แม่เหล็ก

  • สิ่งที่มักเข้าใจผิดบ่อยๆของลูกค้า คือ เข้าใจว่า ค่า เกาส์ คือ ค่าแรงดูด
  • จริงๆแล้ว ค่าเกาส์ ไม่ใช่ ค่าแรงดูด แม่เหล็ก ครับ

Gauss 8000+

Gauss 4900-4999

Gauss 4300-4399

Gauss 4100-4199

Gauss 4000-4099

Gauss 3900-3999

Gauss 3800-3899

Gauss 3600-3699

Gauss 3500-3599

Gauss 3400-3499

Gauss 3300-3399

Gauss 3200-3299

Gauss 3100-3199

Gauss 3000-3099

Gauss 2900-2999

Gauss 2800-2899

Gauss 2700-2799

Gauss 2600-2699

Gauss 2500-2599

Gauss 2100-2199

Gauss 2300-2399

Gauss 2200-2299

Gauss 2100-2199

Gauss 2000-2099

Gauss 2000-2099

Gauss 1800-1899

Gauss 1700-1799

Gauss 1600-1699

Gauss 1500-1599

Gauss 1400-1499

Gauss 1300-1399

Gauss 1100-1199