แผงแม่เหล็ก
ติดป้ายชื่อและเครื่องหมาย

เลือก Set แบบต่างๆ

Set C

แม่เหล็กสำหรับติดป้ายชื่อ และ เครื่องหมาย

Set D

แม่เหล็กสำหรับติดป้ายชื่อ และ เครื่องหมาย